Registr nemovitostí
základní ovládání aplikace

Obsah:

Práce s parcelami

Vyhledání parcely

Vyhledávací formulář se spouští automaticky při otevření aplikace.

Pro výběr konkrétní parcely vyberte obec, katastr a číslo parcely. Parcelní čísla je také možné zadávat jako výčet (čísla oddělená čárkami: 1,2,10/3,15) nebo jako interval (1-10).

Vyhledávací formulář je možné vyvolat i kdykoliv během práce kliknutím na ikonu filtru nebo na typ objektu:

Výsledkem vyhledávání je seznam odpovídajících parcel. Pokud se vyhledá jen jedna parcela, zobrazí se přímo její detail.

Přímo v základním vyhledávání je možné využít hledání podle druhu pozemku. Formulář pro podrobný výběr umožňuje vyhledávání podle dalších parametrů a jejich kombinací.

Podrobné informace o parcele

U každé parcely (ale i budouv a dalších typů záznamů) je možné zobrazit detail s podrobnými informacemi.

V detailu je vidět i přehled vazeb - které budovy se na parcele nacházejí, kteří vlastníci ji vlastní a na jakém listu vlastnictví je parcela zapsaná.

Zobrazení v mapě

Vybrané parcely nebo je možné hromadně nebo každou jednotlivě zobrazit v mapě.

Sousední parcely

K parcelám je možné vybrat sousední parcely. Jsou dva způsoby, které poskytují odlišný výsledek:

Volba vybrat sousedy vybere sousední parcely, původní parcela ale není ve výsledném výběru obsažena.Volba přidat sousedy vybere sousední parcely a původní parcela zůstává součástí výsledného výběru.Uložený výběr

Výběr parcel je možné uložit a následně se k němu vrátit.

Při uložení je potřeba zvolit, jestli se mají nově vybrané parcely přidat k předchozímu výběru, nebo jestli se má předchozí uložený výběr smazat.

Uložený výběr se vyvolá s nabídky doplňkových funkcí.

Poznámka: Uložení výběru je jen dočasné a neobnoví se při novém otevření aplikace.

Výběr parcely v mapě

Parcelu je možné vybrat i v mapě. Kliknutím do mapy se otevře informační panel, ve kterém jsou základní informace o parcele. Je zde také odkaz "Zobrazit v Registru nemovitostí", který zobrazí detail parcely v tabulkové části.

Změna mapové aplikace

V mapové části Registru nemovitostí je možné přepínat mezi různými mapovými aplikacemi. jednou je tak možné zobrazit parcelu v mapě nemovitého majetku, jindy např. v mapě pasportu zeleně apod.

Změna obsahu mapy

Obsah mapy je možné v rámci daného nastavení přizpůsobovat pomocí nabídky Vrstvy. Měnit je možné jak podkladové mapy (základní mapa, letecký snímek), tak je možné zapínat a vypínat překryvné vrstvy